Na de bestseller ‘Werken, iedereen wordt er beter van’ komt Marleen Teunis opnieuw met een boek dat de wereld van de bedrijfsgezondheidszorg op haar grondvesten zal doen trillen. In ‘Ziek zijn, maak er werk van’ beschrijft Marleen Teunis aan de hand van nog meer casuïstiek een verdieping van het eerste boek. Tegelijkertijd is Marleen met dit boek op een missie: want in de vier jaar tussen haar eerste boek en dit tweede, is de situatie in de bedrijfsgezondheidszorg er niet beter op geworden.

De bedrijfsgezondheidszorg ligt verscherpt onder vuur; vanuit verschillende hoeken: politiek, vakbond en maatschappij, zijn er geluiden dat het anders moet. Minister Lodewijk Asscher van SZW heeft, mede namens de minister van VWS, aan de SER advies gevraagd over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Ondertussen hebben werkgevers en werknemers meer dan ooit behoefte aan een aanpak die medewerkers van organisaties duurzaam inzetbaar houdt.

In het professionele veld is het vaak lastig een gemeenschappelijk belang te zien in de wijze waarop partijen handelen. Waar een gezamenlijk doel is om mensen vitaal en gezond aan het werk te houden, zou men elkaar moeten kunnen vinden in de oplossing. De praktijk blijkt weerbarstig.

Het is tijd voor een nieuwe waarheid. Waar Marleen Teunis in de bestseller `Werken, iedereen wordt er beter van` een nieuwe werkwijze introduceerde met de garantie van een verzuimpercentage van 3 procent of lager, reikt zij in `Ziek zijn, maak er werk van` concrete instrumenten aan om deze maatschappelijk verantwoorde werkwijze te doen slagen. Om te illustreren dat dit wel degelijk haalbaar is, geeft dit boek veel praktijkvoorbeelden die voor andere organisaties een stimulans zullen zijn.

Klik hier om het boek te bestellen.