Interview – www.managementboek.nl – 26/11/2014

Marleen Teunis: ‘Vitale medewerkers vormen de basis van een vitale organisatie’

 Hans van der Klis | Interview

Er ontbreekt een gezamenlijke visie op de bedrijfsgezondheidszorg, vindt Marleen Teunis, directeur van Van Campen Consulting. In haar boek Ziek zijn, maak er werk van legt zij de vinger op de zere plek: het commerciële systeem van arbodiensten en bedrijfsartsen werkt niet goed en kost te veel geld. Meer zelfmanagement en het gebruik van e-health helpen ons de kosten aanzienlijk te beperken en doelmatiger te werk te gaan.

Uit de inleidende passages van uw boek blijkt dat u er een gezond wantrouwen op na houdt ten opzichte van het commerciële systeem van de arbodiensten en bedrijfsartsen. Basisartsen treden op als bedrijfsartsen, er is sprake van onethische verdienmodellen, het handelen uit eigenbelang wordt gestimuleerd en de kosten lopen uit de hand. Wat is hier aan de hand?
Er zijn veel problemen, maar het is goed om te benadrukken dat 40 procent van de betrokken experts – wel goed functioneert. Maar duidelijk is dat er veel te verbeteren is. We zouden een gezamenlijk doel moeten hebben: de individuele werknemer gezond houden en voor het bedrijf of de arbeidsmarkt behouden. Vitale medewerkers vormen de basis van een vitale organisatie. Die gezamenlijke visie ontbreekt, vind ik. In 2012 heeft de minister van Volksgezondheid de SER gevraagd een advies op te stellen over de arbeidsgerelateerde zorg. Dat advies is enkele maanden geleden verschenen. Er komen 22 stakeholders aan het woord over de vraag hoe het systeem zich zou moeten ontwikkelen. Het resultaat vind ik teleurstellend. Het lijkt mij de hoogste tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe wij doelmatig, met de juiste zorg en met aandacht voor de kosten, te werk kunnen gaan. Geld is altijd een cruciale factor: hoe meer we kunnen doen met het beschikbare geld, hoe meer mensen we kunnen helpen.

In uw boek Ziek zijn, maak er werk van houdt u managers voor dat zij op een andere manier met verzuim moeten omgaan. Wat doen zij verkeerd?
Ik spreek niet alleen de managers aan, ook anderen gaan in de fout. Het probleem met verzuim binnen organisaties is dat wij te veel met waarheidsvinding bezig zijn. Daar gaat het niet om bij verzuim, daar hebben wij ook geen verstand van. Er zijn chronisch zieken die de marathon van New York kunnen lopen. Verzuim is een lastig onderwerp voor werkgevers. Je moet respect tonen, de wetgeving kennen, de relatie met je werknemer goed houden. Daar zijn verschillende vaardigheden voor nodig. Werkgevers weten niet zo goed hoe ze het moeten aanpakken.

Oplossingsgericht Verzuimmanagement, uw eigen methode, biedt een oplossing: u garandeert maximaal drie procent verzuim en maximaal twee procent in de zakelijke dienstverlening. Hoe doet u dat?
In mijn vorige boek, Werken, iedereen wordt er beter van heb ik die methode al uitgebreid beschreven. Ik merk dat werkgevers blij zijn met de structuur van mijn methodiek. Het probleem is dat je over ziek zijn kunt discussiëren. Je kunt het veel beter hebben over de vraag in welke mate iemand mobiel is: in hoeverre hij wel kan werken. Dat is iets wat je met elkaar kunt bespreken zonder je een oordeel aan te matigen over de kwaal waar iemand aan lijdt. Daarbij maken wij gebruik van de richtlijnen van het Nederlands huisartsengenootschap (NHG) en van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Die zijn wetenschappelijk onderbouwd. Het voordeel van denken in mobiliteitscodes, zoals wij doen met onze methode Oplossingsgericht Verzuimmanagement, is dat je niet in ziek of niet ziek hoeft te denken.

Wat komt daarvoor in de plaats?
Uit de richtlijnen kun je opmaken dat bijna niemand die verzuimt van zijn werk vijf dagen op bed ligt en gedurende die tijd niet mobiel is. Ziek zijn mag, zeg ik altijd, maar kom zo snel mogelijk naar mij toe zodat ik voor jou kan zorgen. Dat is de beste manier om de helpende hand te bieden bij het herstel. Wanneer je het verzuimmanagement op die manier inricht, zul je zien dat er sprake is van sneller herstel en een lager percentage chronisch zieken.

In dit boek gaat u een stap verder in vergelijking met uw vorige boek. De bedrijfsgezondheidszorg kan in deze vorm niet blijven bestaan, zegt u. Wat kan e-health betekenen?
e-Health en zelfmanagement kunnen ervoor zorgen dat de re-integratie nog gemakkelijker en sneller gaat en dat het verzuim korter duurt. Op Harvard, maar ook op de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt er veel onderzoek naar gedaan. De resultaten van zelfmanagement zijn ongelooflijk goed: organisaties die gebruikmaken van zelfmanagement realiseren na een maand als 30 procent zorgreductie. In een e-omgeving spreek je meteen de eigen verantwoordelijkheid van mensen aan. Bovendien zorgt het gebruik van digitale middelen voor lagere kosten. We zaten al op 30 procent uitval door stressklachten en dat percentage dreigt op te lopen tot 50 procent. Dat is heel heftig. Die klachten hebben verschillende oorzaken: problemen thuis of op het werk. De werklast neemt toe: ik hoor vaak dat mensen vroeger gewoon de tijd hadden om vakliteratuur te lezen, maar dat is er nu niet meer bij. Het is dus niet meer dan logisch dat we gaan nadenken over instrumenten als apps en beeldschermzorg, waardoor mensen geen uren meer kwijt zijn met heen en weer reizen naar de bedrijfsarts, of dat bedrijfsartsen niet meer door het hele land hoeven te rijden. Met een instrument als beeldschermzorg wordt het leuker, goedkoper en doelmatiger.

U pleit voor meer innovatie, zodat er meer ruimte voor zelfmanagement ontstaat en de kosten in de hand gehouden kunnen worden.
In ons oude model zagen we verzuim als een keuze en dachten we dat we gedrag konden beïnvloeden. Wanneer je dat als uitgangspunt neemt, heb je een oordeel en zet je de verhoudingen op scherp. Maar iedereen kan wel eens niet fit zijn. In het model dat ik voorsta, gaat het om ‘coping’: hoe ga je met het verzuim om? Daar heeft de werkgever veel meer invloed op. Buikpijn kun je als werkgever niet verhelpen, ook niet als die door stress wordt veroorzaakt. Tachtig procent van de klachten worden veroorzaakt door mentale problemen. Op dat punt kunnen werkgevers wel iets bereiken, door er met respect mee om te gaan. Je kunt niet anders dan in de kracht van je mensen geloven, want die heb je voor je organisatie hard nodig.

Artikel in Congresmagazine ‘Vrouwelijke Leiders in de Zorg’ – 07/10/2014

Vrouwelijke leiders-Marleen Teunis

Artikel: Flexmarkt Magazine

Boeken

Als directeur van Van Campen Consulting geldt Teunis als expert op
het gebied van verzuimreductie. Eerder had zij succes met haar boek
Werken, iedereen wordt er beter van. Werkgevers die goed gebruik
maken van de methode die zij hierin aanreikt, zouden gegarandeerd hun
ziekteverzuim tot maximaal 3 procent kunnen terugdringen. Het vervolg
op dit succesverhaal heet Ziek zijn, maak er werk van, naar eigen
zeggen een verdieping van het eerste boek. In dit boek meer concrete
tools voor goed verzuimbeheer en geslaagde praktijkvoorbeelden die
een stimulans zijn voor andere organisaties. Hard nodig, volgens
Teunis, want in de vier jaar tussen haar eerste boek en dit tweede,
is de situatie in de bedrijfsgezondheidszorg er niet beter op
geworden. 

Auteur: Marleen Teunis Uitgever: Younique Creations ISBN:
9789081361200 Pagina’s: 130 Prijs: 37,95 euro

Artikel: Digitale arbozorg: meer met minder

Schermafbeelding 2014-09-29 om 13.08.30

ZELFMANAGEMENT – Net als de eerste en tweede lijn kan ook de arbozorg slimme innovaties toepassen. Met digitale verzuimbegeleiding en e-coaching herstellen medewerkers sneller en krijgen ze meer eigen verantwoordelijkheid. Het leidt tot effectiever verzuimmanagement tegen lagere kosten. Dat betoogt verzuimexpert Marleen Teunis in haar nieuwe boek ‘Ziek zijn, maak er werk van’. 

De juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener, dat is waar het om gaat, zowel in de reguliere zorg als in de arbozorg. “Door mijn werk in de eerste lijn en acute zorg kan ik wat zich daar ontwikkelt ook toepassen in de bedrijfsgezondheidszorg”, aldus Teunis, die eerder kwaliteitsinstrumenten als Haakplus (meetinstrument voor professionele triage) en de app ‘Moet ik naar de dokter?’ heeft ontwikkeld. Deze innovaties dragen bij aan een goede en veilige instroom van patiënten. 

Vertaalslag 
Er zijn in de zorg inmiddels veel apps ontwikkeld die mensen meer voorlichting en beslissingsbevoegdheid bieden. Marleen Teunis: “Ik heb een vertaalslag gemaakt van deze innovaties naar de bedrijfsgezondheidszorg. Hoe kunnen medewerkers betrokken raken bij hun gezondheid en ziekte door zelfmanagement? Hoe passen we beslishulpen toe?” Met goede informatie en de juiste vragen kan een medewerker zelf besluiten of hij niet kan werken door zijn arbeidsbeperkingen. De medewerker kan zich afmelden voor werk, waarbij hij enkele vragen beantwoordt over de duur en aard van de arbeidsbeperking. Dat gebeurt op basis van een beslishulp, met een digitale afmelding. Ook e-coaching is tegenwoordig mogelijk. Medewerker en coach kunnen via de pc frequener contact hebben en dat bevordert het herstel.

Arbozorg op veilige manier
Marleen Teunis is ervan overtuigd dat digitale arbozorg op een veilige manier kan. “Meer met minder is mijn slogan en dat doen we door een digitale arbodienst vorm te geven met verschillende applicaties. De arbodienstverlening kan kleiner, efficiënter en goedkoper. Innovaties zijn nodig om de arbozorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.”

Corina de Feijter

(Foto: De aanbieding van het boek door Marleen Teunis (l.) aan het Groen Links- Eerste Kamerlid Tof Thissen, Fotograaf: Anouk Claessen)

Bron: http://www.zorgenz.nl/artikel/digitale-arbozorg-meer-met-minder

Artikel: Boek sluit aan bij SER-advies

Schermafbeelding 2014-09-29 om 13.04.31

MOBIEL OF NIET – Het tweede boek van Marleen Teunis, waarmee zij opnieuw strijdt voor een effectievere gezondheidszorg, had niet op een beter moment kunnen komen. Het advies van de Sociaal-Economische Raad over de arbeidsgerelateerde zorg is net verschenen. Volgens de raad moet deze zorg op een aantal punten verbeterd worden, zoals meer aandacht voor preventie en re-integratie van werknemers. In haar boek biedt Teunis een oplossing die naadloos aansluit op dit SER-advies. 

Het boek is bedoeld voor iedereen die zich op wat voor manier dan ook met verzuim bezighoudt. Teunis: “Veel organisaties denken dat ze alles doen wat mogelijk is om het verzuim te reduceren. Wat tijd, geld en moeite betreft, hebben ze gelijk. Maar het resultaat is daar niet naar. Sturen op mobiliteit is effectief, het draagt bij aan duurzaam personeelsbeleid en bespaart kosten. Iedereen wordt er beter van. Het wordt soms lastig gevonden dat de vitale menselijke waarde tegelijkertijd ook een economische waarde vertegenwoordigt. Veel mensen vinden het niet passend om verzuimende medewerkers een economische waarde toe te kennen. Dit lijkt in gesprekken een paradox. Verbazingwekkend, als we ons realiseren dat een verzuimende medewerker de werkgever per dag gemiddeld 525 euro extra kost.” Haar boek laat zien dat verzuimbegeleiding professioneler kan. 

Met haar ‘Oplossingsgericht Verzuimmanagement’ kan afstand van het medisch kompas worden genomen.

Met deze methode garandeert Marleen Teunis een verzuimreductie tot drie procent en lager in profit en non-profitorganisaties. Is de medewerker wel ziek of niet? Daar draait het niet om bij een ziekmelding, zegt Teunis. De vraag moet zijn of de medewerker mobiel is of niet. Uit cijfers blijkt dat zestig procent van de medewerkers vanaf de eerste verzuimdag mobiel is, na vijf dagen is dat 98 procent. Dit wil zeggen dat bijna iedere verzuimende medewerker de eerste week hersteld is of op de werkplek in gesprek kan zijn met de leidinggevende over de weg naar herstel. 
Dit is de basis van haar methode: geen oordeel hebben over het verzuim. Neem afstand van het medische kompas. Nog best lastig voor leidinggevenden, want dat is nieuw, erkent Teunis. Maar vraag je niet af of het verzuim terecht is. Doe je dat wel, dan kom je vanaf het eerste moment in de rol van rechter in plaats van leidinggevende die samen met de medewerker het probleem gaat oplossen.

Corina de Feijter

(Foto: De aanbieding van het boek door Marleen Teunis (l.) aan VVD-Tweede Kamerlid Anoushka Schut-Wekzijn. Fotograaf: Anouk Claessen)

Bron: http://www.zorgenz.nl/artikel/boek-sluit-aan-bij-ser-advies

Artikel: “Nederland is zieker dan nodig”

Schermafbeelding 2014-09-29 om 13.03.22BOEKPRESENTATIE – “De verzuimende medewerker dreigt klem te raken tussen de belangen van werkgevers, vakbonden en verzuimexperts die claimen de juiste zorg te bieden. Laat deze belangen los en ga samen de dialoog aan over een effectieve bedrijfsgezondheidszorg.” Met deze oproep heeft verzuimexpert Marleen Teunis op de Nationale Vitaliteitsdag gisteren haar boek ‘Ziek zijn, maak er werk van’ in een bustoer aan diverse belanghebbenden overhandigd. 

Een bijzondere boekpresentatie om haar gedrevenheid kracht bij te zetten. Het pleidooi van Marleen Teunis voor een andere aanpak van ziekteverzuim en de oproep om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken, kon bij iedereen die een exemplaar kreeg op instemming rekenen.  Ze betoogt: “Nederland is zieker dan nodig. Het is schrijnend dat mensen in veel gevallen onnodig thuis zitten. Verzuimende medewerkers komen op dit moment klem te zitten door de belangenverschillen tussen werkgevers, vakbonden en verzuimexperts. Het gaat om mensen die met de juiste begeleiding gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven, maar die door het ontbreken van de juiste zorg thuis komen te zitten.”

Voor de Domus Medica
Met The Red Lady, een Dubbeldekker bus, deed Teunis ook de Domus Medica in Utrecht aan om daar haar boek aan de KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag te geven. Die herkent zich in de aanpak van Teunis: vanaf de eerste dag aandacht voor de verzuimende medewerker draagt bij aan herstel. “Ik heb als het gaat om verzuimbegeleiding de afgelopen jaren een enorme verandering gezien. Je kunt beter blijven werken met ongemak dan thuis blijven zitten.”
Daarvoor was Teunis op bezoek bij Frans Urban, directeur P&O Gezondheid bij UMC Utrecht. “Is dat de oplossing, je alleen richten op verzuim? Dat vraag ik me af. Wij richten ons nadrukkelijk ook op de niet-verzuimende medewerkers, op vitaliteit en energie.”  

Samen complexe probleem aanpakken
De bus trok de aandacht op de weg en op het Binnenhof. Daar kreeg Tweede Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) het boek. Zij vertelde dat ze regelmatig brieven krijgt van werkgevers die hun zieke medewerkers missen en laten weten dat hun re-integratie niet snel genoeg verloopt. “Deze werkgevers willen graag weten wat zij zelf kunnen doen. Ik denk dat mensen zelf goed weten wat ze nodig hebben en wat voor hen het beste werkt.”
Daarna zette de bus koers naar Bert van Boggelen, oud-bestuurder van het CNV en nu kwartiermaker van De Normaalste Zaak, een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ook hij erkent dat werkgevers worstelen met het ziekteverzuim en met medewerkers die een chronische ziekte of beperking hebben. “Wij vinden het belangrijk dat er meer openheid en transparantie ontstaat om hierover te praten. Dat is preventie nummer één.”

Verzuim bij gemeenten
Verder naar Eerste Kamerlid voor GroenLinks Tof Thissen die werkt bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Toevallig had hij net die ochtend een gesprek gehad over verzuim. “In de dagelijkse beslommeringen laten we gaten vallen in de verzuimbegeleiding. Het kan beter als we serieuze aandacht schenken aan verzuimende medewerkers. Dat is de eerste stap op weg naar herstel. Die menselijke aandacht is essentieel.” Volgens Teunis kunnen de gemeenten er ook in slagen om hun verzuim onder de drie procent te brengen. Dat komt de dienstverlening aan de burgers ten goede, omdat er dan meer ambtenaren zijn die de burgers te woord kunnen staan en kunnen helpen.

Fit on the job houden
’s Ochtends reed de bus voor op een mooie locatie in Den Dolder, waar Harry van der Kraats, algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN, naar buiten kwam om het boek in ontvangst te nemen. Ook hij sluit zich aan bij Teunis. “Ik onderken het belang van effectieve verzuimbegeleiding. Duurzame inzetbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze leden blijven aandacht besteden aan het fit on the job houden van hun personeel. Ik voer graag samen de discussie over hoe dit kan.”
De route deed ook de AUB, branchevereniging voor uitzendondernemeingen, aan in Lijnden. Daar was Francis Minnema die enthousiast reageerde op de originele boekpresentatie. “De regels maken het voor werkgevers diffuser en moeilijker.”

Corina de Feijter

(Foto: Met The Red Lady trok Marleen Teunis door het land om haar boek te presenteren – Fotograaf: Anouk Claessen)

Bron: http://www.zorgenz.nl/artikel/nederland-is-zieker-dan-nodig

Artikel: Jaarlijks 3,3 miljard te veel verhuiskosten in Nederland

Verzuimexpert biedt oplossing voor het reduceren van verzuimpercentage 

1ekamer-tofthissen_3

Het ziekteverzuim in Nederland staat momenteel op een historisch laag niveau van gemiddeld 3,9 procent. Toch is er ruimte voor verbetering. Vorige week bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit over arbeidsgerelateerde zorg. Volgens de Raad moet deze zorg op een aantal punten verbeterd worden, zoals meer aandacht voor preventie en re-integratie van werknemers. Verzuimexpert Marleen Teunis schreef het boek ‘Ziek zijn, maak er werk van’ waarin zij een oplossing biedt die naadloos aansluit op dit SER-advies. Vandaag, op de Nationale Vitaliteitsdag, overhandigde zij de eerste exemplaren van haar boek aan Eerste Kamerlid voor Groenlinks Tof Thissen en Tweede Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn van de VVD-fractie.

Hoge kosten voor werkgevers
Verzuim kost werkgevers in Nederland gemiddeld €525,- euro per werknemer per dag. Leidinggevenden vinden verzuim een lastig onderwerp om aan te snijden en kiezen daarom vaker voor acceptatie in plaats van het aangaan van de dialoog. Ook vanuit de SER is er geen unaniem advies uitgebracht over de wijze waarop dit probleem aangepakt kan worden. Werkgeversorganisaties zijn tevreden met de huidige situatie waarbij er een overeenkomst is tussen werkgevers en arbodienst of bedrijfsarts. Vanuit de hoek van werknemersorganisaties gaan stemmen op voor een andere benadering waarbij de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts gewaarborgd is. In het nieuwe boek ‘Ziek zijn, maak er werk van’ biedt Teunis een oplossing die naadloos aansluit bij het SER-advies. Zij roept alle betrokkenen bij verzuimmanagement op de handen ineen te slaan.

“Het is schrijnend dat mensen in veel gevallen onnodig thuis zitten. Verzuimende medewerkers komen op dit moment klem te zitten door de belangenverschillen van werkgevers, vakbonden en verzuimexperts. Mensen die met de juiste begeleiding gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven, maar die door het ontbreken van de juiste zorg thuis komen te zitten. Als politiek, vakbond en maatschappij boven alles prioriteit verlenen aan vitaliteit en gezondheid van medewerkers, is dat in het belang van zowel werknemers als werkgevers. Door meer te doen met minder, zijn baanbrekende resultaten mogelijk. Het verzuimpercentage is de spiegel van de kwaliteit van leidinggeven”, aldus Marleen Teunis.

Over Marleen Teunis
Marleen Teunis houdt zich als verzuimexpert en auteur al ruim dertig jaar bezig met bedrijfsgezondheidszorg in zowel profit als non-profit organisaties. Over de methode Oplossingsgericht Verzuimmanagement® schreef Marleen eerder het boek ‘Werken, iedereen wordt er beter van’. Zij toont daarin aan dat blijven werken, ook tijdens ziekte, vaak een positiever effect heeft op gezondheid en welzijn, dan thuisblijven. Met haar methode is het ziekteverzuim terug te brengen naar 3 procent of minder. In ‘Ziek zijn, maak er werk van’ geeft zij opnieuw en met meer passie dan ooit, invulling aan haar streven om de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. Marleen Teunis is directeur van Van Campen Consulting en geeft workshops en lezingen over duurzaam personeelsbeleid en cultuurverandering.

Bron: http://www.medicalfacts.nl/2014/09/25/jaarlijks-33-miljard-te-veel-verzuimkosten-in-nederland/

 

Interview Marleen Teunis – BNR Nieuwsradio ‘Zaken doen met…’ 5 augustus 2014

Recensie

‘Ik heb de overtuiging dat ziek zijn en thuisblijven eerder tot nare gevolgen leidt dan ziek zijn en blijven werken.’ ‘Werken, daar wordt iedereen beter van.’ Zo maar wat uitspraken uit het boek van Marleen Teunis die over haar standpunten geen enkel twijfel laten: Nederland is zieker dan nodig.

Nogal wat managementauteurs verschuilen zich achter vaagheden. Houden het heel wetenschappelijk en nuanceren zo sterk dat van een mening vaak niets meer is terug te vinden in hun boekwerken. Hoe anders is Werken, iedereen wordt er beter van. De auteur – Marleen Teunis – neemt geen enkel blad voor de mond. Ze vertelt in volstrekt heldere bewoordingen dat Nederland er wat af steunt en kreunt en dat het maar de vraag is of dat ons verder helpt. Zo stelt ze dat het verzuimpercentage in Nederland veel hoger ligt dat in bijvoorbeeld IJsland, België en Duitsland. Ze geeft de genereuze wetgeving in ons land de schuld. ‘We staan mensen veel te makkelijk toe dat we ziek zijn’, schrijft Teunis met een heerlijke duidelijkheid. Drogredenen als ‘mogen we niet meer ziek zijn dan?’ veegt ze direct van tafel.


Natuurlijk mag dat, ziek zijn, maar niet als een soort automatisme. Ze verbaast zich er bijvoorbeeld over dat niemand zich eens op een gemiddelde vrijdag weer beter zal melden. Ach, dat kan maandag toch ook. Heel nadrukkelijk legt ze in haar boek nu eens de bal bij de werknemer en niet alleen bij de werkgever die zich een goed werkgever moet tonen. Natuurlijk verplicht ze de werkgever er toe om er alles aan te doen dat de werknemer zich prettig voelt, maar ook de arbeider moet zich er eens van vergewissen dat hij of zij een commitment is aangegaan. Voor loon verricht je arbeid. En dat is wat anders dan voor loon thuis zitten. Slechts in een luttel aantal procenten is de zieke niet mobiel, zo maakt Teunis duidelijk.


Een terechte constatering, want wie is er nu echt aan een ziek(enhuis)bed gekluisterd? Griepje prima, maar na vijf dagen is iemand zeker weer mobiel en zeker in staat om naar kantoor te komen. Teunis zegt dan ook dat zodra iemand mobiel is hij direct naar kantoor moet komen om met de leidinggevende te praten. Teunis: ‘Praten, daar gaat het om. Er moet een dialoog zijn tussen werknemer en leiding.’ Dit omdat er vaak heel andere redenen aan een ziekmelding ten grondslag liggen. En dan vooral praten in de eerste week van ziekmelding. De meest langdurig zieken zijn volgens Teunis in de eerste twee weken van hun ziekte aan hun lot overgelaten. In de geest van ‘iemand mag toch ziek zijn’. Maar wie zo lang wacht, kan gegarandeerd rekenen op een werknemer met langdurige problemen. Daarom heeft Teunis ook zo weinig op met de Wet Poortwachter. Op zich is de gedachte achter die wet goed, maar het moet allemaal veel sneller. ‘De Poortwachter’ komt pas in actie na een week of zes, waar dus de eerste week cruciaal is in de optiek van Teunis.


Dit is een heerlijk confronterend boek. Anders kun je toch niet concluderen na zinnen als ‘te lief zijn tijdens ziekte werkt averechts’. Teunis wil het taboe rondom het bespreekbaar maken van ziekte met dit boek doorbreken. Daar zullen velen misschien niet blij mee zijn. Vakbonden en bedrijfsartsen zullen mogelijk de wenkbrauwen fronsen. Werkgevend Nederland zal het standpunt van Teunis met grote dankbaarheid omarmen. Toch verdient ze ook van twijfelaars aan haar theorie steun. Volgens Teunis kan met haar aanpak het gemiddelde verzuim van 4,3 naar onder de drie procent. Daar zou toch iedereen blij van moeten worden? Er zal eens iets aan die welvaartsziekte van Nederland moeten gebeuren. Ziek zijn mag, natuurlijk. Onterecht ziek zijn, is onnodig. Lees Werken, iedereen wordt er beter van en laat u overtuigen. Heerlijk confronterend dus!

14 april 2010 Arie Buvens

Het boek is te bestellen: www.managementboek.nl