Verzuimbeleid weer op de agenda

Posted on Okt 21, 2014

shoes3_7Het kan anders en beter in de bedrijfsgezondheidszorg. Dat was mijn drijfveer om mijn tweede boek ‘Ziek zijn, maak er werk van’ te schrijven. In dit boek ga ik dieper in op mijn methode Oplossingsgericht Verzuimmanagement®.

Na mijn presentatie op 25 september, Nationale Vitaliteitsdag, stuurde ik mijn boek ook naar de nieuwe voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer. In een reactie liet ze me het volgende weten: “Het onlangs door de SER uitgebrachte advies: Betere zorg voor werkenden: Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg bevat eveneens een reeks suggesties en aanbevelingen om de zorg voor werkenden te verbeteren. De inzet van het advies is om deze zorg effectiever, efficiënter en kwalitatief beter te maken, bestaande knelpunten op te lossen en aan te sluiten bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een overeenkomstige inzet herken ik in uw methode. Op het concrete niveau van de verzuimbegeleiding van individuele werknemers streeft u immers naar de juiste zorg door de juiste zorgverlener op het juiste moment.” Ze voegt eraan toe te verwachten dat het SER-advies zal leiden tot verder debat op verschillende plekken.Ik wil graag meedoen aan deze gedachtewisseling en mijn visie en oplossing kenbaar maken.

Ook vanuit de politiek kwam er een reactie op mijn boek. Het wetsvoorstel over de arbeidsgerelateerde zorg gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. Steven van Weyenberg, D66 Kamerlid en lid van de Vaste Kamercommissie van SZW, heeft me gevraagd om het voorstel, zodra het gereed is, te becommentariëren. Hoe gaan we het ziekteverzuim en de begeleiding beter aanpakken? Wie gaat wat doen? Er is genoeg aanleiding voor debat. Denk maar aan de nieuwe ziektewet die bepaalt dat werkgevers ook financieel verantwoordelijk blijven voor hun zieke flexwerkers. Of de introductie van de WGA Flex, de premie die een werkgever betaalt aan de Belastingdienst voor flexibel/tijdelijk personeel dat ziek uit dienst is gegaan. Het zijn ook onderwerpen die ik heb besproken met de deskundigen die mijn boek kregen op 25 september. Het dwingt alle betrokkenen om na te denken hoe we het beter kunnen doen in de bedrijfsgezondheidszorg. Ook werkgevers zijn er weer van doordrongen dat zij een belangrijke verantwoordelijkheid hebben bij een goed verzuimbeleid.

Het onderwerp is terug op de agenda.