Wie kent er nog een bedrijfsarts?

Posted on Apr 7, 2015

Die vraag dient zich op dit moment wekelijks bij ons aan. Een werkgever meldt zich en zegt: “We zijn niet meer tevreden over de huidige dienstverlener.“ Werkgevers zijn opnieuw op zoek naar DE bedrijfsarts, want hun verzuim blijft te hoog.

Interessant vind ik altijd de tegenvraag: waar ben je als organisatie naar op zoek? Dan ontspint zich het gesprek: we willen het eigen regiemodel en een bedrijfsarts die hierop aansluit. Mijn tegenvraag is dan: wat versta je onder het eigen regiemodel? Dan valt het even stil. Vervolgens blijkt al snel in het gesprek dat de organisatie om te beginnen een lager verzuim wil. Het is en blijft te hoog en het verzuimpercentage is grillig.

Collaborative-team-786x305

 

 

 

 

 

Eigen regiemodel voor veel uitleg vatbaar

Het eigen regiemodel is voor veel uitleg vatbaar en voor mij een containerbegrip. Het onduidelijke van dit model lees ik ook in de beschrijving ervan:“Veel organisaties beseffen daarbij niet dat het Eigen-Regiemodel met name een procesmodel is waaraan een visie ten grondslag ligt. We zien dat invulling van dit model sterk wisselt in de praktijk.”

Nieuwe vorm van dienstverlening ontstaat

Waar gaat het om? Volgens mij is het beter om samen te onderzoeken wat de organisatie zelf wil doen en op welke wijze de organisatie dit wil vormgeven. De tijd van alles aan een ander overlaten is voorbij. Er ontstaat een nieuwe vorm van dienstverlening, waarbij we in partnerschap de verzuimbegeleiding organiseren. Met als uitgangspunt: dat wat je zelf kan, zeker zelf doen en waar je hulp nodig hebt, hulp vragen.

Verzuim op maat

Samengevat: ik constateer dat organisaties en bedrijven meer invloed op het verzuim willen. Ze willen hun eigen verantwoordelijkheid vormgeven door vraaggericht te werken. Dat geeft mij dan ook de ruimte om met de organisatie het verzuim op maat in te richten. Daarbij hoort ook het formuleren van een pakket van eisen voor de aanbesteding van DE NIEUWE BEDRIJFSARTS. Het liefst dan ook de beste bedrijfsarts.