Een gezond 2015

Posted on Jan 2, 2015

We hebben elkaar op 31 december om 24.00 uur allemaal EEN GEZOND JAAR gewenst. Daar heffen we vanzelfsprekend het glas op!

Gezondheid, wat dat ook moge zijn. Als ik er wat dieper over nadenk, leidt het tot een aantal vragen en overwegingen.

Gezondheid is inmiddels een containerbegrip.

Iedereen wil gezond zijn. De vraag is: wanneer zijn we gezond? Kunnen we gezondheid meten. Het lijkt van niet. De commercie maakt ook dankbaar gebruik van het idee dat je alles moet doen om gezond te blijven. Vragen die ik dan stel: wanneer leef je gezond, wanneer ben je gezond?

In het boek ‘Ziek van gezondheid’, samengesteld door Ignaas Devisch, staat de vraag centraal: “Worden we vandaag vooral ziek omdat ons gedrag steeds ongezonder is geworden of veeleer omdat we steeds meer naar gezondheid streven?”

Wikipedia vermeldt 16 definities voor gezondheid.

Je kunt stellen dat in onze huidige cultuur gezondheid een doel op zich is geworden. Onder invloed van alle gezondheidscampagnes is gezond zijn het hoogst haalbare dat als norm wordt gebruikt. En mogelijk wordt gezondheid met alle normen die er worden gesteld steeds onbereikbaarder voor elke individu.

Ik koos er één van t.w.

Een toestand van subjectief welbevinden op geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk gebied (WHO.) Ziekte = verstoring van de gezondheid. Gezondheid is dus een evenwichtstoestand tussen krachten die dit evenwicht verstoren en krachten die dit evenwicht handhaven.

Vooral een toestand van subjectief welbevinden spreekt mij aan. Gezondheid kent natuurlijk waarden, het blijft alleen een rekbaar begrip. Het bedrijfsleven bezorgt ons een schuldgevoel als het gaat over gezondheid. We moeten iets doen aan: overgewicht en stress, we moeten meer bewegen, goed slapen, sporten gezonde voeding eten, en nog meer.

Er komen ook associaties in me op. Ben je niet gezond, dan moet je beter voor jezelf zorgen. Als je ziek bent, kun je niet werken. Redeneringen die vaak niet blijken te kloppen.

We worden op het verkeerde been gezet.

Ook al ben je ziek, dan ben je mogelijk fit, en zeker inzetbaar voor werk. Helaas worden we door de overconsumptie van gezondheid op het verkeerde been gezet. De marktwerking in de zorg in het algemeen, of diagnose en pillen, worden ruimhartig ingezet, waardoor het ziektegedrag wordt bevestigd. Er is mijn inziens sprake van overdiagnose, wat niet zorgt voor de juiste zorg voor elke medewerker.

Fit en vitaliteit zeggen veel meer.

Het is volgens mij beter te spreken over fit en vitaliteit. Dit zegt hoe zeer je energiebalans in evenwicht is. Het lijkt eerder een waarde te vertegenwoordigen.

Dus ik wens ieder een goed 2015 met veel vitaliteit, om zich zo te kunnen verhouden tot zijn eigen gezondheid.